انجمن ام.اس شیراز در سال 1383 توسط هیئت رئیسه تاسیس و با معرفی اعضاء هیئت امناء که متشکل از نخبگان علمی ، پزشکی و مدیریتی استان بوده فعالیت خود را در همان سال شروع و با تشکیل هیئت مدیره فعالیت اجرایی انجمن آغاز گردید .

این انجمن توانسته تاکنون بیش از 7000 نفر از بیماران مبتلا به ام.اس را در سطح استان پذیرش و در حد امکان نسبت به حمایت های مختلف از این عزیزان گامهای مفید و موثری بردارد .

این انجمن یک تشکل غیر دولتی- غیر انتفاعی بوده که با کمک افراد خیر و نیکوکار و همت و مدیریت و نیت خیرخواهانه آقای مهندس غلامرضا افسری (رئیس هیئت مدیره انجمن) با اهدافی همچون حمایت دارویی و درمان، آموزش و توانبخشی ایجاد بانک اطلاعاتی، پژوهش و تحقیق در ارتباط با افراد مبتلا به ام.اس فعالیت میکند.

اهداف انجمن ام.اس شیراز از دیدگاه رئیس هیئت مدیره مهندس غلامرضا افسری :

اجرا شده توسط: همیار وردپرس