1-  برگزاری کلاسهای مختلف از جمله روانشناسی ، نقاشی گرافیک ، موسیقی ، مهارت زندگی ، عکاسی ،کامپیوتر ، زبان انگلیسی ، سفره آرایی ، آشپزی.

2-  برگزاری کلاسهای مشاوره ای تخصصی با حضور متخصصین مغز و اعصاب .

3-  برگزاری جلسات مشاوره ای تحصیلی.

4-  برگزاری جلسات مشاوره ای حقوقی.

5-  برگزاری جلسات مشاوره ای اقتصادی .

6-  برگزاری جلسات مشاوره ای خانواده .

7-  برگزاري جلسات مشاوره در امور افسردگي، اضطراب.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس