1- معرفی بیماران به سازمانها و نهادهای مختلف جهت حل مشکلات  عزیزان.

2- معرفی بیماران به خیرین جهت رفع مشکلات مالی و نیازمندیهای روزمره.

3- معرفی بیماران به دانشگاهها جهت اعمال تخفیف لازمه در شهریه.

4- معرفی بیماران به بانک ها ی مختلف جهت اخذ وام.

5- معرفی بیماران به ادارات کار و موسسات مختلف کاریابی.

6- معرفی بیماران به بیمارستانها و مراکز درمانی و پزشکان متخصص جهت ویزیت و درمان رایگان و با تخفیف کلی.

7- بطور کلي ارائه معرفي نامه به بيماران جهت استفاده از معافيت سربازي ، نقل و انتقال دانشگاه،

8- تخفيف دانشجويي و تخفيفات ويژه در جرائم گاز و آب و برق.

9- تشکیل جلسات متعدد با مسولین استانی و کشوری در جهت رفع مشکلات بیماران بخصوص تاًمین دارو ، چگونگی درمان ، اشتغال  و …

10- از مهمترین خدمات اداری در دست اقدام که قرار است به بیماران تقدیم گردد ، ساخت درمانگاه تخصصی برای این عزیزان می باشد که پس از مدتها پیگیری از طریق شهرداری و مسکن و شهرسازی فارس مقررگردیده زمین مناسبی به انجمن ام.اس اختصاص داده شود که بزودی محقق خواهد شد.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس